ספת כושר + סטנד למוט – משולבת פולי עליון – שיפועים מתכווננים

1,000.00