גליל גמישונית 25 מטר – התנגדות בינונית – חזקה

250.00