גומיית כוח עם ידיות – טיובינג – התנגדות גבוהה

45.00